Få professionelle reparationer og ombygning af dit bindingsværkshus

I Danmark er gamle bindingsværksbygninger en kulturarv. Disse bygninger kan blive ødelagt, hvis ikke restaurering og ombygning bliver udført korrekt. Ejer du et bindingsværkshus, hvor du ønsker at skifte vinduer, døre, skillevægge eller få foretaget større renoveringer på facaden, er det vigtigt at tænke på husets fysiske og tekniske tilstand. Hvis bindingsværkshuse bliver istandsat med forkerte byggematerialer og konstruktioner, kan det forringe husets tilstand.

Hos BUCH Construction har vi specialiseret os i at restaurere, ombygge og vedligeholde gamle bindingsværkshuse. Det er vigtigt, at skader på bindingsværkshuse bliver lavet så hurtigt som muligt, da bindingsværkshuse ofte er bevaringsværdige og kræver vedligeholdelse og restaurering, hvis ejendommenes holdbarhed skal sikres. Vi har stor respekt for det gamle håndværk, teoretisk indsigt og flere års erfaring med forskellige renovationer og ombygninger på bindingsværkshuse.

Derfor er bindingsværkshuse bevaringsværdige og værd at vedligeholde

Gamle bindingsværkshuse blev en del af dansk arkitektur i begyndelsen af 1500-tallet. Bindingsværk blev især en populær byggestil i både byer og på landet fra 1700-1800-tallet. Bindingsværksbyggeri kaldes også elementbyggeri, da tømmer bliver sat sammen med tapper og taphuller som et solidt modulsystem.
Det gør det muligt at renovere, ombygge og udskifte enkelte dele på gamle bindingsværkshuse, uden det går ud over resten af bygningen. Bindingsværkshuse blev førhen bygget af et skelet, som bestod af fuldtømmer, der bar husets tag og holdte sammen på alle vægge. I Danmark er der stor forskel på udseende og arkitekturen på bindingsværkshusene. Det afhænger af egnsdel og årstal for byggeriet. Bindingsværkbyggeri er et unikt stykke danmarkshistorie, som tydeligt afspejler datidens samfund, og er derfor en kulturarv som er bevaringsværdigt.

Vores grundprincipper i forbindelse med renovering af bindingsværkshuse:

  • Vi ønsker som udgangspunkt at bevare alt originalt byggemateriale. Vi vil hellere bevare og reparere frem for at skifte til nye elementer i de gamle bindingsværkshuse. Vi udfører alle vores reparationer og ombygninger efter de teknikker, der blev brug, da husene blev bygget som fx udlysning
  • Vi undersøger tingene til bunds, før vi foretager reparationer og udskiftninger af gammelt byggemateriale. Vores respekt er stor for datidens egnsbestemte farver på de bygninger vi renoverer og vedligeholder, og vi gør os umage med at finde originale farvenuancer

Hvilke restaureringer og ombygninger kan vi hjælpe dig med?

Vi har som faglærte tømrer, med forstand på bindingsværk, mulighed for at lave forskellige undersøgelser, før vi påbegynder restaurering og renovering. Som første led i en større renovering, kigger vi på tegningerne af bindingsværket, hvis de kan fremskaffes. Med tegninger over huset har vi mulighed for at vurdere, så vi ved, hvordan bindingsværket oprindeligt har set ud.
Vi tilbyder forskellige renoveringer. Som udgangspunkt laver vi altid en grundig undersøgelse af bundremmen og topremmen i bindingsværkshuse. Det gør vi for at vurdere træets tilstand samt indhold af fugt.

Pudsning af bindingsværksfacade

Hvis pudsen på facaden er løs og dårlig, har vi mulighed for at restaurere facaden med ren kalkmørtel eller hydraulisk kalkmørtel. Det er vigtigt at bruge disse typer mørtel, da de er sundere, fordi huset får mulighed for at ånde. Almindelig cement og puds vil holde på fugten i disse typer bygninger.
Når vi renoverer bindingsværksfacader, hugger vi først pudsen af, derefter skaber vi bindingsværket på ny magen til oprindeligt udseende. Vi har desuden mulighed for at imprægnere træværket, så det er beskyttet mod angreb fra biller og råd.

Renovering af træ

Når vi renoverer fx toprem, bundrem og facadestopler undersøger vi altid, hvilket træ de oprindelige materialer har været bygget i. Hvis bundremmen er lavet i eg, finder vi eg til renoveringsformålet. Har topremmen været i fyr, sørger vi for at finde fyr, som passer nøjagtigt. Vi sørger for, at årringsmønstret på det originale træ og nye træ passer sammen. Det gør, at træet svinder og arbejder ens over tid. Derfor er genbrugstømmer fra andre bevaringsværdige bygninger at foretrække. Hvis dit bindingsværkshus er stærkt medtaget, og originale materialer ikke kan genanvendes, bruger fx vellageret egetræ, som har ligget i 3-9 år. Vi har også mulighed for at skaffe douglastræ, som kan bruges til at renovere topremmen. På vores lager opbevarer vi over 100 år gammelt egetræ, som har været brugt i andre fredede bygninger. Vi skærer selv vores trædyvler og anvender aldrig søm eller skruer, da de ødelægger det originale træ med rustskader. Vi bruger aldrig glathøvlet træ, men bruger i stedet for savskåret tømmer.

Kalkning og farvning af bindingsværk

Kalkningen på bindingsværk kan være i forskellige farver. De mest anvendte er sort, brun, gul, rød og grøn. Hos Buch Construction bruger vi bl.a. kalklimfarver, linoliemaling og trætjærefarve. Vi anvender ikke plastik maling eller sort stenkulstjære, da disse produkter forringer husets levetid, og gør at træet ikke kan ånde.

Skal vi hjælpe dig med at genskabe dit bindingsværkshus og få det tilbage i original velholdt stand? Du er velkommen til at kontakte BUCH Construction, og få et uforpligtende tilbud. Vi tager gerne ud til dig, og kigger på de renovationer, du ønsker at få foretaget, så vi sammen kan tage en faglig snak.

Send os en besked

...Og vi kontakter dig med et uforpligtende tilbud
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.